Standardy síťového hardware – Ethernet, Fast Ethernet, Gigabitový Ethernet, 100VG AnyLan, Token Ring, FDDI, ATM

 

- Jednotlivé síťové prvky je možno kombinovat (používat určité topologie, různé přístupové metody, jiné kabely, kabeláž doplňovat o aktivní prvky, používat různé varianty packetů...). Tato variabilita však působí proti základnímu poslání sítí, různě sestavené sítě se spolu nemusí domluvit. Proto byly přijaty normy - standardy, které definují základní požadavky na technické provedení sítí. Normalizace provádí americká organizace IEEE

Ethernet

 

Tato lokální síť vychází z počítačové sítě, kterou vyvinula firmou XEROX na začátku 70.let. V současné době se jedná o nejznámější a nejvíce rozšířenou síť. Využívá topologii sběrnice, přenosové médium je zpravidla tvořeno koaxiálním kabelem, ale využívá se i kroucená dvojlinka a světlovodné kabely. Počítačová síť používá přístupovou metodu CSMA/CD a pracuje s teoretickou přenos.rychlostí 10 Mbps. Vzhledem k použité přístupové metodě je skutečná přenosová rychlost dána okamžitým zatížením sítě a její maximum je cca 6,5 Mbps dle obr.32. S dalším zatížením v důsledku přibývajících kolizí přenosová rychlost klesá.

- založen na topologii BUS (dříve), STAR (nyní)

- základní přístupovou metodou je CSMA/CD (carrier sence multiple access / collision detection) = možnost vysílání do sítě kdykoliv, kdy není obsazeno spojovací médium (kabel), v případě vysílání několika stanic je detekována kolize (vyslán signál JAM) a vysílání přestává, vysílání se opět opakuje po uběhnutí různého intervalu

- standard IEEE 802.3

- rychlost původně 10 Mb/s

- lehká instalace, flexibilní kabeláž, rozumná cena (dnes v podstatě standard)

- při vzrůstajícím počtu stanic se snižuje průchodnost (zvýšení počtu kolizí a snížení rychlosti)

Fast Ethernet

Vlastnosti :

          - předpoklad použití stávající kabeláže

          - topologie HVĚZDA -STAR s rozbočovači (Fast Ethernet HUB)

          - principem je 10 x zvýšení frekvence.

Jako aktivní prvky sítě se využívá Fast Ethernet HUB a Fast Ethernet Switch.

Gigabitový Ethernet

Další z rychlých standardů pro především oblast WAN sítí je 1 Gb Ethernet. Počátky vývoje - květen 1996, vzniklo sdružení GEA (Gigabit Ethernet Aliance), které sdružovalo hlavní zainteresované firmy : Cisco, 3COM, Bay Networks + 28 dalších členů včetně ATM-FORE Systems a IBM.

 

·          IEEE 802.3z (optika), 802.3b (UTP) – 1998

·          Rychlost 1 Gbit/s

·          přístupová metoda opět CSMA/CD

 

 

 

 

Vlastnosti :

-          vyhovuje standardu 802.3  (802.3z)

-          kompatibilní s Ethernet a Fast Ethernet

 

Oblasti využití :

·          páteřní 1 Gb propojení Fast Ethernet přepínačů

-          centrální Gb přepínač

-          několik Fast Ethernet switchů propojených Gb Ethernet uplink modulem

·          1 Gb Ethernet HUB propojený na síť. zařízení (servery) s Gb Ethernet adaptéry

·          upgrade FDDI - výměna stávajícího FDDI koncentrátoru nebo hubu za 1Gb Ethernet switch nebo repeater

ARCNet

  založen na topologii BUS (dříve), STAR (nyní)

  základní přístupovou metodou je TOKEN

  není standardem IEEE

  rychlost původně 2,5 Mb/s, novější varianty 20 Mb/s

  nenáročná kabeláž a nízká cena

  je třeba ošetřit případ, kdy se ztratí TOKEN

Token Ring

  založen na topologii RING

  základní přístupovou metodou je TOKEN

  využívají se propojovací jednotky MAU (Multistation Access Unit) = každá má vstup IN a výstup OUT (pro propojení kruhu) a několik zdířek pro hvězdicové připojení stanic

  standard IEEE 802.5

  rychlost původně 4Mb/s, později 16 Mb/s, nyní 100 Mb/s

  konstantní propustnost i při vyšším počtu stanic

  konstrukčně složitější a dražší

  je třeba ošetřit případ, kdy se ztratí TOKEN

Token Ring

 

100VG AnyLAN

 

- Síť byla vyvinuta firmou Hewlett-Packard. Při svém vývoji byl jedním z nejvážnějších konkurentů 100BaseT.

 

  založen na topologii STAR

  přístupová metoda DPP (Demand Priority Protocol) = přidělování času na přenos na požádání, čímž předchází kolizím známých z Ethernetu. Čas je přidělován také s určitou prioritou (normální – např. pro data, vysoká – např. pro servisní požadavky).

  standard IEEE 802.12, rychlost 100 Mb/s

 

 

AnyLAN

FDDI

  založen na topologii RING

  základní přístupovou metodou je TOKEN

  síťový standard pro vysoce zatížené sítě (používal se zejména k propojování vzdálených areálů, metropolitních sítí a páteřních vedení)

  rychlost 100 Mb/s, optická kabeláž, dvojitá protisměrná kruhová topologie (primární a sekundární = záložní, používá se v případě výpadku primárního okruhu)

  k připojení stanic se používá rozbočovačů (dva způsoby připojení stanic DAS, DAC (dual attachment station, concentrator) = připojeny k oběma optickým kruhům, SAS, SAC (single attachment station, concentrator) = připojeny jen k primárnímu kruhu

  vysoká spolehlivost, možnost překlenutí velkých vzdáleností

  vysoká cena (dvojitá topologie RING a optické kabely)

FDDI