Novell Netvare verze 4.x a 5.x

 

Systém Netvare je vysoce výkonný síťový operační systém, který je specializován na správu

Sítí typu klient-to-server. Tvůrcem tohoto systému je společnost Novell.

 

NOVELL NETWARE 3.12 (3.2) 

Verze 3.2 je aktualizovaná verze jednoho z nejstarších a nejosvědčenějších produktů Novell, verze 3.12. Systém je postaven na databázi BINDERY, která je plošná, oproti hierarchickému systému NDS verzí 4.x.

 

Základem komunikace jsou firemní protokoly Novell (IPX a SPX), vybudované dle modelu ISO/OSI.

 

IPX (Internet Packet Exchange) je vlastní transportní protokol. 

SPX (Sequuential Packet Exchange) je protokol určený pro programování distribuovaných aplikací a používá ho např. program RCONSOLE.

 

Verze 4.x

 

NETWARE FOR SMALL BUSINESS 4.11

Jedná se o verzi operačního systému vhodného pro malé podniky s 25 nebo méně zaměstnanci. Obsahuje vestavěný produkt GroupWise 5.2, ve kterém se spojuje elektronická pošta s rozsáhlými možnostmi komunikace a řešení pracovních úkolů. Licenční politika umožňuje zakoupit přesný počet licencí na pracovní stanice, případně je přidávat (i po jedné). Další součástí je Netware Connect, který umožňuje libovolný (místní nebo vzdálený) přístup do sítě z počítačů pracujících pod o.s. Windows, DOS nebo Macintosh.

Další produkty, které jsou součástí systému jsou :

·         ARCserve v.6.1 pro zálohování sítě

·         InocuLAN Lite 4.0 pro antivirovou ochranu

·         FAXserver v.5 (2 uživ.) pro síťové faxování.

 

 

NETWARE 4.11 (4.2) INTRANETWARE

Základem je verze síťového operačního systému Novell Netware 4.11, integrovaného s novými Internetovými technologiemi do softwarového balíku pod označením IntranetWare. IntranetWare je postaven na inovovaných distribuovaných službách z Novell Netware 4.11, (tzv. Green Riveer).

 

Další prostředky integrované do jednoho celku jsou :

            - WEB server v. 2.5

            - Netscape Browser

            - Multiprotocol Router

            - IP to IPX Gateway

            - Netware IP 2.2

            - Netware Application Launcher.

 

 

NOVELL NETWARE 4.11 (4.2)

Z nových vlastností tohoto systému je třeba vyzdvihnout především:

 

·         nový systém adresářových služeb (Netware Directory Services)

Tento systém se vyskytuje od verze Novell Netware 4. Systém NDS vychází ze standardu X.500, a podporuje jej celá řada významných firem, např. SYBASE, ORACLE, Intel a další. V současné době tento standard proniká i do jiných oblastí spotřební elektroniky jako tzv. standard NEST, který umožňuje začleňovat různé druhy elektronických zařízení do lokální sítě a prostřednictvím NDS je ovládat.

 

·         Netware Aplication Manager (NAM)

Jedná se o prostředek, který umožňuje definici aplikace jako objektu NDS, mapování potřebného pro běh aplikací, přesměrování tisku a skripty

 

·          Netware Aplication Launcher (NAL)

Při spuštění aplikace jsou prostřednictvím tohoto nástroje přiděleny potřebné prostředky (disky, tiskárny). Launcher tyto prostředky zobrazuje na pracovní ploše a umožňuje start vybraných aplikací.

           

·          Netware Symetric Multiprocesing.

Je podporováno až 32 procesorů. Navazuje na Netware 4.1 SMP, který vyžadoval modul PSM od výrobce HW. V běžné instalaci je podporován symetrický multiprocesing až pro 4 procesory Intel, pro další procesory je třeba spec.modul od výrobce HW.Souborový systém běží vždy na prvním procesoru. Je třeba speciální síťové adaptéry, podporující SMP (dle specifikace ODI 3.3).

 

·         Souborový systém

Nový systém podpory dlouhých jmen. Na rozdíl od předchozích verzí, kde bylo třeba podporu dlouhých jmen instalovat pro každý operační systém, zavádí se nyní pro podporu všech systémů (OS2, WIN95, WIN NT) jediný soubor.

 

·         Konektivita - Connectivity Services

v této verzi je plně integrován protokol IP jako Netware IP 2.2.

Komunikace je zajištěna prostřednictvím IP, zůstává však jako mezistupeň nadále protokol IPX.

Z jeho hlavních vlastností je třeba uvést :

- rozšíření služeb a aplikací Netware i do sítí IP

- migraci sítí z protokolu IPX/SPX do TCP/IP

- propojit sítě IPX/SPX a TCP/IP a využívat tak služeb Netware i ze sítí TCP/IP

- DHCP (Dynamic Host Configuration  Protocol) server pro dynamické přidělování IP adres.

- přístup uživatelů Netware k tiskárnám připojeným k UNIXu.

 

            Jsou  k dispozici klienti :

- Netware Client 32 pro DOS a Windows.

- Netware client 32 pro Win95.

- Netware client 32 pro WinNT

- Netware client 32 pro MAC OS

- Netware IP client

 

·         Security Services

Je splněna certifikace zabezpečení na úrovni C2 (dle Red Book). 

 

·         Aditivní licence

 

 

Verze 5.x

Netware 5

Koncem roku 1998 přišla na trh zcela nová verze síťového operačního systému Novell – Netware 5. Ve své koncepci vychází z osvědčené verze 4.xx a jejího základu – NDS.

Oproti minulým verzím jsou poněkud zvýšeny nároky na HW serveru. Dolní (teoretická) hranice je :

-         32 bitový procesor (386)

-         CD ROM

-         42 MB RAM

-         50 MB disk.prostoru DOS

-         350 MB disk.prostoru Novell Netware.

-         VGA karta a myš.

 

Skutečné potřeby jsou dány požadovanými vlastnostmi a rozsahem sítě. Mimo souborový server je možné instalovat i :

tiskový server (PSERVER)

komunikační server NIAS)

aplikační server (JAVA).

  

Z nových vlastností systému lze ve stručnosti uvést následující :

 

·        Podpora technologie Java

Touto podporou dostávají vývojáři kvalitní nástroj na tvorbu aplikací, čímž se v tomto ohledu vyrovnávají možnosti se systémem Windows NT. Pro tento účel běží na serveru JVM (Java Virtual Machine), která umožňuje běh aplikací.

 

·        Plná (nativní ) podpora protokolu TCP/IP

Protokol TCP/IP byl k dispozici i v předchozích verzích  Novell Netware. Při komunikaci však byl protokol TCP/IP zapouzdřován do protokolu IPX/SPX jako základního protokolu Netware. Nyní je protokol TCP/IP nativní. Protokol IPX/SPX je však možné nadále používat.

 

·        Nový systém pro ukládání dat – NSS

Mimo dosud používaného systému pro ukládání dat, jehož podpora v plném rozsahu zůstává zachována je nyní možné konfigurovat i další systém, NSS (Novell Storage Systém). Je určen především pro ukládání a manipulaci s velkými objemy dat. Rozdíl je pouze u jednotky CD ROM, která pracuje výhradně se systémem NSS. 

 

·        Nový systém tisku NDPS

Jedná se o novou generaci tiskového prostředí, kterou společně vyvinuly firmy Novell, HP a Xerox. Současně je možné využívat paralelně jak klasický, tak i nový systém tisku. Přínosy nového systému je možné spatřovat především v :

-         Nezávislosti na komunikačním protokolu, pracuje tedy i v síti TCP/IP

-         Jednoduché a centralizované správě

-         Automatické instalaci ovladačů na tiskárnu

-         Integraci se systémem NDS.

 

Při práci se nevyužívá klasický tiskový server. Výsledné vlastnosti jsou do značné míry zkvalitněny využíváním moderních vlastností tiskáren, především od výrobců podílejících se na vývoji.

 

·        Kryptografické služby

Tyto služby jsou zajišťovány tzv.infrastrukturou NICI. Tuto službu je možné považovat ve svých důsledcích za generační vývojový znak. Doposud byla šifrována hesla. Nový systém umožňuje šifrovat i data. K tomu účelu je instalován tzv. Cryptograf. Engine, výměnný šifrovací modul. Novell Netware se prodává vzhledem k embargu do různých zemí se šifrovacími klíči různé délky (žádný, 40 bit a 128 bit).

 

·        Centralizovaná správa aplikací ZEN works

Součástí systému je tzv. ZEN Works Starter pack pro zajištění pokročilé správy pracovních stanic a aplikací. (ZEN – Zero Effort Network , síť s minimální námahou). Systém správy aplikací vychází  z NAM a NAL (Netware Aplikation Manager a Launcher) předchozí verze Netware. Celkově systém zabezpečuje :

-         Systémové politiky vůči uživatelům a pracovním stanicím

-         Distribuci a správu aplikací.

Je navržen především pro systém Windows (všech verzí).

 

 

·        Nový WEB server Netscape Fasttrack Server

Jedná se o nový, výkonnější server oproti WEB serveru, který byl součástí předchozí verze. Dle potřeby je možnost jej nahradit za vysoce výkonný Netscape Enterprice Server. Oba severy se vyznačují návazností na NDS. Při instalaci je automaticky instalován i administrační WEB server, který slouží ke správě všech dostupných WEB serverů.

  

·        Oracle 8 for Netware jako součást systému

Jedná se o 5-ti uživatelskou verzi tohoto client-serverového systému. Je plně kompatibilní se systémem NDS. Dosud používaný databázový systém BTRIEVE zůstává i nadále součástí systému.

 

·        NIAS (Netware Internet Access Server)

 Nahrazuje NMR (Novell Multiprotocol Router) ze systému  3.x. V dalších verzích byl součástí programu BorderManager. Nyní je součástí systému. Součástí NIAS je i NWConnect pro vzdálený přístup do sítě. S jeho využitím je možné nadefinovat na File Serveru i Modem Server.

 

·        Nový systém zálohování

Původní systém NBACKUP je nyní nahrazen systémem Enhanced BACKUP.

 

·        Nové služby jádra systému

-         Podpora práce více procesorů

-         Systém PCI HOT Plug umožňující manipulaci, tj. montáž a demontáž) jednotlivých HW komponent i během práce serveru. S touto podporou musí však být i příslušný HW.

-         Nové licenční služby na podporu sledování a správy licencí jednotlivých aplikací.

-         Katalogové služby, umožňující rychlý přístup k různým informacím a jejich shromažďování. Systému je možné klást i složité dotazy na libovolné skutečnosti o vlastnostech jakýchkoliv objektů.

 

Dále bych podotkl že již se používá i veze 6.x

 

Vlastnosti systému Novell Netware 6

 

q       jedna  prostorově neomezená síť – distribuovaná databáze objektů sítě – výpadek jednoho serveru neohrozí činnost zbytku sítě. Novell e-Directory systém povoluje přístup podle celkových práv uživatele a ne podle místa připojení

 

Obr. 0.1: Součásti OS Novell Netware 6

q       podpora až několik miliónů uživatelů

q       NSS –Novell Storage Services – svazky až 8 TB, téměř neomezená velikost souboru a počtu souborů na jednom svazku

q       účinná a rychlá komprese dat až 1:2

q       možnost dokonalého smazání dat

q       podpora RAID0

q       podpora multiprocesorových systémů

q       podpora clusterů  - hardwarová, softwarová i datová redundance (2 až 32 uzlů pro zálohovaný přístup k dané informaci)

q       disk je rozdělitelný do téměř neomezeného počtu malých svazků

q       podpora přístupu k souborovému systému z OS Windows, Macintosh  a Linux bez instalace klienta pomocí Novell Native File Access Pack

o        přístup k souborovému systému přes webovský prohlížeč (pomocí WebDav protokolu - http://www.webdav.org), který je specifikován doporučením rfc 2518 a je založen na http,

o        sdílení vzdálených souborů při přístupu z aplikací OS Windows pomocí podpory protokolu CIFS (Common Internet File Services)  – zdokonalená verze protokolu SMB (Server Message Block) – zahrnuje vícenásobný přístup pro čtení a zápis, uzamykání souborů, stejně jako by to bylo na lokálním disku

o        podpora dalších síťových souborových systémů NFS (Unix) a AFS (Macintosh)

o        FTP přístup

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otázka klientů

Před systémem Novell NetWare 6

q       ANet2 a ANet3

q       IPX a Netx

q       VLM soubory

q       Client32

 

 

 

 

Obr. 0.2: Struktura klientů NetWare v systémech společnosti Microsoft

q       i-Folder pro přístup k souborům, jejich synchronizaci a zálohu – i-Folder je virtuální záložka(adresář), který je automaticky přístupný z jakéhokoliv místa v síti pomocí webového prohlížeče (protokolu http).

 

Pro autentifikaci je použit protokol LDAP (Leightweight Directory Access Protocol).


Obr. 0.3: Přístup k datům přes Netware i-Folder

 

Novell Internet Printing

pomocí Novell IPP podpory vybudované na NDPS základě – je možné přidat ke stávajícím tiskovým systémům (s tiskovými frontami, NDPS systémům) IPP podporu. Není zapotřebí manuálně stahovat a instalovat ovladače, vše probíhá automaticky. Přes webové rozhraní je přístupná mapa rozmístění tiskáren pro vyhledání nejbližší tiskárny pro vytištění dokumentu.

 

 

Podporované skupiny protokolů, technologií a standardů:

q       TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

q       LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

q       XML (Extensible Markup Language)

q       SQL (Standard Query Language)

q       ODBC (Open DataBase Connectivity)

q       JDBC (Java DataBase Connectivity)

q       JavaBeans*

q       JNDI (Java Naming and Directory Interface)

q       SSL (Secure Sockets Layer)

q       HTTP (HyperText Transfer Protocol)

q       DNS (Domain Name System)

q       DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

q       J2EE (Java 2 Enterprise Edition)

 

Před systémem NetWare 6

q       vyžadován 32-bitový klient

q       pro vzdálený přístup vyžadován VPN klient

q       uživatel byl omezován v pohybu sítí

q       více hesel pro různé služby

 

Se systémem NetWare 6 a NetWare webovým přístupem

 

q       jedna adresa URL pro přístup k síti

q       zapotřebí je libovolný webový prohlížeč a přístup je možný z libovolného bodu sítě

q       není nutný klient

q       přístup k různým službám (e-mail, přístup k souborům, k síťovému tisku, apod.) přes jednotnou autentifikaci