NetWare administrátor

 

K administraci databáze NDS je určen program NetWare Administrátor. Najdeme jej na logickém disku SYS v adresáři PUBLIC a jeho podadresáři WIN32. Vlastní program, kterým administrátora spustíme, se jmenuje NWADMIN32.

 

-    Program spouštíme ze sanice. Správu sítě tedy administrátor provádí ze svého počítače, fyzicky ze serveru nechodí.

-    Umístění administračního programu se ve verzích NetWare liší. Původně se jmenoval NWADMIN a byl umístěn v několika adresářích určený pro operační systémy síťových stanic (například u PUBLIC/WINNT- pro Windows NT, PUBLIC/WIN95- Windows 95). U starších verzí NetWare si program musíme najít a použít verzi odpovídající operačnímu systému naší stanice.

-    Základem správy sítě je přidělování (či odebírání) práv jiným uživatelům. Pokud nebudete mít uživatelská práva, může se snadno stát, že většinu popisovaných akcí nebudete moci provádět.

- Pro činnost programu NetWare administrátor je nutné, abychom nainstalovali „Klienta sítě NetWare“ od firmy Novell. Používáme-li „Klienta sítě NetWare“od Microsoftu není možné program NetWare administrátor (a řadu jiných utilit) spustit.

 

Vytvoření nového uživatelského účtu

 

-Nejdříve musíme umístit kurzor na kontejner, v němž bude nový účet obsažen.

-Pak ťukneme na symbol objektu USER na pracovní liště programu NetWare administrator.

-Na obrazovce Create User zadáme jméno, jímž se bude nový uživatel identifikovat systému (řádek „Login name“) a příjmení uživatele (Last name)- tento údaj je sice povinný, ale slouží pouze k pomocné identifikaci uživatele.

-Doporučuji zatrhnout políčko „Define additional propertis“, protože po stisku tlačítka Create se otevře konfigurační obrazovka uživatele a budeme moci dokončit definici jeho vlastností.

-Políčko „Create Home Directory“ dovoluje novému uživateli přiřadit jeho domovský adresář.

 

Vlastnosti účtu

 

Po vytvoření uživatele (objektu User) nás systém přepne do jeho identifikační obrazovky. Tady můžeme vyplnit spoustu pomocných identifikačních údajů. Důležitá jsou tlačítka na pravé straně obrazovky. Těmi konfigurujeme účet.

 

Omezení pro přihlášení k uživatelskému účtu

 

Accound Disabled -Účet je vypnut, není se k němu možné přihlásit.

Accound Has Expiration Date - Platnost účtu vyprší … (nastavuje se o řádek níže).

Limit concurrent connections  - Počet současných přihlášení k účtu. Pod jediným jménem se může                   

                                                       přihlásit více uživatelů- pokud tu zde neomezíme.

Last login  -Informuje o posledním přihlášení.

 

Vlastnosti hesla

 

Allow User toChange Password-Uživatel si může měnit vlastní heslo.

Require a Password- Heslo bude použito.

Minimum Password Lengnt- Minimální délka hesla (myslí se počet znaků).

Force Periodic Password Changes- Zaškrtnutí vyžádané periodické změny hesla.

Days detween Forced Changes- Počet dnů platnosti hesla (pak bude muset být změněno).

 

Tvar hesla zapíšeme po stisku tlačítka Change Password. Zápis hesla provádíme dvakrát- oba tvary hesla musí být shodné. Při práci s heslem samotné heslo nikdy nevidíme, je nahrazeno pouze hvězdičkami.

 

Login Time Restriction: Omezení doby, kdy se uživatel může přihlásit. Myší zabarvíme ta políčka, v nichž je přihlášení zakázáno.

Rights to Files and Directories: Přístupová práva k adresářům a souborům, jde o velmi důležité nastavení.

Group membership: Přiřazení ůčtu k uživatelské skupině. Ťukneme na tlačítko „ADD“ a vybereme skupinu, do níž bude uživatel přiřazen

Securiti Equel to Me: Ekvivalence s jiným objektem. Pokud chceme, aby uživatel měl stelná práva jako některý z jich existujících, provedeme to tímto tlačítkem. Když však „vzorový“ objekt smažeme, vše se ruší- ekvivalence zanikne. Ekvivalenci přiřadíme ťuknutím na tlačítko „ADD“. Pak vybereme objekt, k němuž požadujeme ekvivalenci.

 

Při výběru objektu (např. po stisku tlačítka ADD) máme k dispozici obrazovku Select Odject. V její pravé části se přepínáme mezi kontexty a v levé vybíráme hlavní bojekt.