NetWare  5.x

 

Nároky na server (dolní teoretická hranice):

 

-         32 bitový procesor (386)

-         CD ROM

-         42 MB RAM

-         50 MB disk, prostor DOS

-         350 MB disk, prostoru NOVELL NETVARE

-         VGA karta a myš.

 

Skutečné potřeby jsou dány požadovanými vlastnostmi sítě. Mimo souborový server je možné instalovat i:

 

-         tiskový server

-         komunikační server

 

Nové vlastnosti systému:

 

-         podpora technologie JAVA

touto podporou dostávají vývojáři nástroj na tvorbu aplikací, čímž se v tomto ohledu vyrovnávají možnosti se systémem Windows NT. Pro tento účel běží na serveru JVM, která umožňuje běh aplikací.

 

-         plná podpora protokolu TCP/IP

protokol TCP/IP byl k dispozici i v předchozích verzích. Při komunikaci však byl protokol TCP/IP zapouzdřován do protokolu IPX/SPX, jako základního protokolu. Nyní je protokol TCP/IP nativní.

 

-         nový systém pro ukládání dat NSS

je určen především pro ukládání a manipulaci s velkými oběmy dat.

 

-         nový systém tisku NDPS

současně je možné využívat paralelně jak klasický, tak i nový systém tisku.

 

-         kryptografické služby

tyto služby jsou zajišťovány tzv. infrastrukturou NICI. Dosud byla šifrována jen hesla, nový systém umožňuje šifrovat i data.

 

-         centralizovaná správa aplikací ZEN WORKS

součástí systému je tzv. ZEN WORKS STARTER PACK pro zajištění pokročilé správy pracovních stanic a aplikací.

 

-         nový WEB SERVER

jedná se o nový výkonnější server oproti WEB SERVERU, který byl součástí předchozí verze. Oba servery se vyznačují návazností NDS. Při instalaci je automaticky nainstalován i administrační WEB SERVER, který slouží ke správě všech dostupných web serverů.

 

 

Nové služby jádra systému

 

-         podpora práce více procesorů

-         systém PCI HOT PLUG umožňující manipulaci, tj. montáž a demontáž jednotlivých HW komponent i během práce serveru.

-         nové licenční služby na podporu sledování a správy licencí jednotlivých aplikací

-         katalogové služby, umožňující rychlý přístup k různým informacím

 

Struktura systému NET WARE 5

 

1)      Jádro systému

2)      NLM moduly a služby systému

2.1. Typy služeb na NET WARE 3 a 4

2.1.1. Bindery, NDS služby

2.1.2. Zabezpečení

2.1.3. Souborový systém

2.1.4. Síťový tisk

2.1.5. Systém pro ukládání a zálohování dat (SMS)

2.2. Síťové služby na NET WARE 5

2.2.1. Adresové služby NDS

2.2.2. Bezpečnostní služby

2.2.3. Služby souborového systému

2.2.4. Služby síťového tisku

2.2.5. Licenční služby

2.2.6. Služby pro konektivitu

2.2.7. Služby pro zálohování dat

2.2.8. Webové služby

2.2.9. Služby pro správu pracovních stanic

2.2.10. Databáze služby

 

Jádro systému

 

Systém NET WARE 5 se startuje ze systému MS DOS příkazem server. exe. Jakmile je spuštěn tento program, zavádí se jádro operačního systému do paměti serveru. NET WARE přebírá řízení na hardwarovými prostředky PC. Od této chvíle systém pro svoji další funkci již MS DOS nepotřebuje. Jádro tohoto systému je integrované, podporuje multiprocesing, což znamená, že běží na jednoprocesorovém i víceprocesorovém systému. Podporuje totiž server až s 32 procesory.

 

NLM moduly a služby systému

 

NLM moduly jsou vázány na jádro OS, jedná se o zavaditelné moduly, které se zavádějí do OS pamětí a zprostředkovávají další služby uživatelům.

 

Adresové služby NDS

 

Patří k základním stavebním kamenům sytému od verze NET WARE 4. Byly vyvinuty jako prostředek pro sjednocení zdrojů a služeb sítě do jiné centrální databáze.

 

Hlavní výhody:

-         snadná a komplexní zpráva z jednoho místa

-         flexibilita při rozšiřování

-         jednotné přihlašování pro uživatele

 

Bezpečnostní služby

 

Mezi tyto služby můžeme zařadit ANDITING, který umožňuje nastavit a shromažďovat informace o konkrétních transakcích probíhajících systémů a to za účelem sledování jeho bezpečnosti. Druhou službou je šifrování. K šifrování se používá nástroj (šifrovací klíč).

 

Služby síťového tisku

 

Novinkou v systému jsou tzv. distribuované tiskové služby, které podporují komunikaci IP, IPX.

 

Služby pro konektivitu

 

Systém NET WARE 5 obsahuje produkt, který se nazývá NOVELL INTERNET ACESS SERVER a poskytuje následující funkce:

 

-         směrování routing – zabezpečuje směrování paketů různých protokolů mezi segmenty sítě LAN, jsou podporovány různé protokoly

-         vzdálený přístup – podporuje funkce vzdálený uzel, vzdálené řízení…

-         vzdálenou zprávu služeb – je realizováno pomocí ulity CONNECT WIEV, která umožňuje monitorovat servery včetně instalovaných portů a připojení

 

Služby pro zálohování dat

 

Slouží pro zálohování dat pro souborového systému, databáze NDS a případně i klientských stanic. Novinkou ulity SBA CKUP je možnost jejího ovládání nejen ze serveru, ale i ze stanic WINDOWS 95/98 nebo na stanici WINDOWS NT.

 

Webové služby

 

Jsou poskytovány prostřednictvím produktu NET SCAPE FAST TRACK SERVER, který je integrální součástí systému. Jedná se o velmi výkonný webovský server, který je možno instalovat i na předchozí verzi systému NET WARE 4X. Tento server podporuje celou řadu populárních skupinových jazyků, které potřebujeme pro tvorbu aplikací, které budou na serveru běžet.

 

Služby pro správu pracovních stanic

 

Systém NET WARE 5 obsahuje tzv. STARTEN PECK produktu ZEN WORKS, což je efektivní správcovský nástroj, umožňující vzdálenou správu pracovních stanic z jednoho místa. Produkt lze rovněž využít pro distribuci a údržbu integrity instalovaných aplikací na pracovních stanicích. Je zabezpečen automaticky UPGRADE instalovaných aplikací na novější verze při přihlášení uživatele do systému.

 

 

Konzole systému NET WARE 5

 

Slouží pro správu a řízení vlastního serveru. Umožňuje vykonávat následující funkce:

 

-         sledování provozu na síti

-         posílání zpráv uživatelům

-         nastavování systémových proměnných

-         zastavovat server a provádět restart serveru

-         startování a ukončování běhu aplikací

-         editování konfiguračních a dávkových souborů

-         instalaci podpory pro dlouhé jména na souborový systém

 

     

Obnova smazaných souborů

 

Běžné smazání souborů (adresáře), které provedeme bývá označováno jako logické. To z toho důvodu, že takto smazaný soubor zůstane fyzicky dále v adresáři  pouze není vidět. Pokud smažeme adresář tento se přesune do systémového adresáře Deleted.sav , který je na každým logickým disku. Fyziky tedy nezmizí ani smazaný adresář.

 

Informace související s log. smazanými soubory získáme snadno pomocí novelovského klienta. V průzkumníkovi najdeme na servu log. disk a adresář v němž byl smazaný soubor uložen. Po klepnutí prvým tlačítkem myši vybereme SALVAGE FILES a otevře se okno na kterém vidíme všechny smazané soubory.

Pokud soubory chceme fyzicky odstranit zvolíme nabídku VRGE FILES.

 

Komprimace

Systém provádí automatickou kompresi nepoužívaných souborů nastaveno tak že se komprimují soubory se kterými se nepracovalo 14 dní.

Komprimace souborů spočívá v jejich zakódování speciální algoritmů (=více místa na disku)

 

Systémové adresáře

Základem souborového systému je logický disk. Víme již, že na jednom fyzickém (tj. skutečném) disku může být několik disků logických, nebo naopak jeden disk logický může být rozprostřen přes více disků fyzických. NetWare musí mít alespoň jeden logický se jménem SYS. Zde jsou uloženy veškeré systémové soubory a systémová databáze NDS. Další logické disky slouží pro ukládání dat.

 

Na disku SYS jsou vytvořeny systémové adresáře nutné pro správu disků, mezi nejdůležitější patří:

Adresář SYSTÉM obsahuje souborové systémy vlastního NetWare a některé programy pro konfiguraci. Do tohoto adresáře má přístup pouze správce sítě (Admin).

PABLIC je adresářem určeným vše, uživatelům. Je tedy veřejný (public) a všem přístupný. Jsou zde soubory a příkazové utility, které mohou používat všichni uživatelé sítě. V tomto adresáři jsou ještě podadresáře s utilitami spustitelnými z jednotlivých operačních systémů klientských stanic.

LOGIN – jsou zde soubory související s přihlášením uživatelů do sítě. Je to jediný adresář serveru, kam mají přístup i nepřihlášení uživatelé. Uživatelé pak používají zdejší soubory pro přihlášení k síti.

Adresář MAIL je určen pro síťovou poštu. Běžně je prázdný, využijí je hlavně poštovní programy kompatibilní s NetWare.

JAVA je určen pro moduly související se softwarovou technologií JAVA, s níž je NetWare 5 kompatibilní a kterou také sám používá.

Adresář DELETED.SAV používá samotný systém, my uživatelé si ho nebudeme všímat. Je určen pro logicky smazané soubory, konkrétně se sem ukládají ty soubory, jimž byl také smazán jejich adresář. Mazání souborů a jejich případné obnově je věnována příští kapitola.

 

Informace o souborech na disku

 

Souborový systém NetWare je poměrně složitý, nabízí mnoho variant. Informace o tom jak to na disku vypadá získáme naštěstí snadno: Pravým tlačítkem myší klepneme na logický disk a vybereme Vlastnosti. Na záložce „NetWare Volume Statistics“ máme k dispozici údaje o logickém disku, které vysvětluje tabulka (jednotlivé části disku jsou rozlišeny barevně).