Požadavky na server

 

Server je zařízení (PC), které poskytuje služby jiným zařízením (pracovní stanice).

 

Z hlediska spolehlivosti

 - výběr vhodného typu PC - značkový počítač či počítač speciálně vyvinutý pro funkci serveru (extrémní spolehlivost i při nepřetržitém provozu – lepší chlazení, záložní zdroj, atd.).

 - vhodné umístění serveru - do prostředí, kde nehrozí extrémní teplota ani její přílišné kolísání, kde je nízká prašnost a vibrace a kde je zajištěno kvalitní napájení elektrickou energií; zamezení případné neoprávněné manipulaci, atd. …

 

Z hlediska výkonnosti

 - zásadní vliv na rychlost serveru má kapacita paměti RAM, typ systémové sběrnice a rychlost pev­ných disků i síťové desky.

 

Z hlediska provozu

 - potřebná kapacita pevných disků

 - při instalování nových periferií zjistit, zda systém NetWare zvolené periferie podporuje

 

Minimální nároky na HW serveru:

-         32 bitový procesor

-         CD ROM

-         42 MB RAM

-         50 MB disk.prostoru DOS

-         350 MB disk.prostoru Novell Netware

-         VGA karta, klávesnice a myš

 

 

Síťový operační systém NetWare je vždy instalovaný na serveru a spolupracují s ním ostatní síťové stanice (klient/sever). NetWare pracuje na dedikovaném serveru (jeho klávesnice a obrazovka jsou použitelné pouze pro konfiguraci serveru, nikoliv pro praáci s aplikačními programy).

 

Start serveru

 

Nejdříve se do operační paměti zavede operační systém DOS (důvodem je spuštění programu SERVER.EXE, který je jádrem operačního systému NetWare; automatický start je zajištěn vložením příkazu SERVER do souboru AUTOEXEC.bat).

Vlastní program SERVER.EXE bývá standardně uložen do adresáře C:\NWSERVER operačního systému DOS. V tomto adresáři je také textový soubor STARTUP.NCF – v něm SERVER.EXE hledá ovladače pro svůj hardware; STARTUP.NCF je automaticky přečten a jeho prostřednictvím jsou do operační paměti serveru načteny hardwarové ovladače.

Dalším důležitým souborem je AUTOEXEC.NFC (je uložen na diskovém prostoru NetWare – z DOSu není přístupný). SERVER.EXE přečte také tento soubor a provede příkazy, které zde najde (ovladače síťových karet, nastavení časového prostředí, start programových modulů atd.).

Rozběhnutím programu SERVER.EXE (z oblasti operačního systému DOS) nastartuje operační systém NetWare. Od tohoto okamžiku se DOS oblast nepoužívá, NetWare začne „vidět“ data a programy uložené v netwarových oblastech disku.

 

Jestliže se start systému nedaří, je možné načíst operační systém DOS z diskety a nastartovat server ručně  příkazem SERVER v adresáři C:\NWSERVER.

Příkaz SERVER je možné zadat s parametrem –NA (server -na), SERVER.EXE pak nebude načítat AUTOEXEC.NFC (v některém jeho řádku bude pravděpodobně příčina potíží); po nastartování systému pak můžeme provést úpravu v AUTOEXEC.NFC.

 

Startování serveru probíhá tedy v několika krocích:

-         do operační paměti se zavede systém DOS  spustí se program SERVER.EXE

-         program SERVER.EXE načte v souboru STARTUP.NFC ovladače pro svůj hardware

-         program SERVER.EXE načte AUTOEXEC.NFC a provede příkazy které v něm najde

-         nastartuje se systém NetWare (je připraven k činnosti)

 

 

Zastavení (vypnutí) serveru

 

Práci serveru není možné uzavřít jednoduchým vypnutím počítače. Je nutné nejdříve ukončit všechny činnosti systému, ten pak „zaparkovat“ a až potom vypnout počítač – k tomu slouží příkaz konzoly DOWN.

Před vypnutím serveru je navíc potřebné zjistit, zda na serveru nepracují uživatelé (nečekaným vypnutím serveru mohou přijít o rozpracovaná data, mohou také havarovat některé aplikační programy či moduly samotného NetWare). Za tímto účelem se používá modul MONITOR a jeho volba „Connections“, v ní vidíme připojené uživatele – umístíme-li na některého z nich kurzor a zmáčkneme Ester, spatříme soubory s nimiž daný uživatel pracuje; nemá-li otevřeny žádné soubory, můžeme uživatele odpojit klávesou DEL. Server vypneme, až jsme si úplně jisti, že na něm nikdo nepracuje.

 

Aby se na vypínaný server nepřihlašovali noví uživatelé, je možné přihlášení zakázat příkazem DISABLE LOGIN. K povolení přihlašování dojde startem serveru nebo příkazem ENABLE LOGIN.

Funkce konzole systému

 

Dělení příkazů:

a) příkazy pro server (server konsole command)

            - příkazy konzole serveru

            - zaveditelné moduly

            - zvláštní příkazy

 

Příkazy konzole serveru

 - jsou to interní příkazy operačního systému NetWare a používá je obsluha serveru (správce sítě) k řízení činnosti daného serveru. Jejich prostřednictvím lze spouštět zaveditelné moduly, montovat logické disky, dočasně zakázat přihlašování uživatelů nebo ukončit činnost serveru.

Příkazy se zadávají na pracovním řádku obrazovky konzoly serveru.

 

Zaveditelné moduly (moduly NLM)

 - jsou to samostatné programové moduly spustitelné jen v prostředí operačního systému NetWare. Lze je spouštět i ukončovat za běhu systému – některé (které jsou pro systém nezbytné) si spouští automaticky i sám systém NetWare. Slouží jako prostředky pro instalaci, monitorování, konfigurování a správu systému NetWare na serveru.

Pro spuštění slouží příkaz konzoly serveru LOAD, pro ukončení jejich činnosti UNLOAD.

 

Zvláštní příkazy

 - jsou to „programy“ spustitelné na serveru v prostředí operačního systému DOS. Používají se na serveru jen tehdy, kdy na něm nepracuje systém NetWare (např. příkaz SERVER).

 

 

Konzolové příkazy serveru:

 

BROADCAST – odeslání zprávy z konzole serveru na konkrétního uživatele, nebo na všechny připojené uživatele.         BROADCAST „Vypínám server, odhlašte se“

 

CLS – provede vyčištění obrazovky systémové konzole

 

CONFIG – umožňuje vypsání konfiguračních parametrů:

                     *Jméno serveru, ID číslo, dobu běhu serveru a zavedené ovladače síťových karet

                     *Verzi ovladače síťové karty, hardwarové nastavení, MAC adresu karty …

                     *Jméno NDS stromu a nastavení Bindery kontextu

 

CPUCHECK – zobrazení informace o instalovaném procesoru na serveru

 

DISABLE LOGIN – znemožní přihlašování uživatelů k serveru

(ENABLE LOGIN – umožní přihlašování uživatelů k serveru)

 

DISPLAY PROCESSORS – vypisuje stav procesorů, které jsou fyzicky instalované

                                                 v serveru

 

DISPLAY SERVERS – výpis všech IPX serverů a služeb

 

DOWN – ukončení činnosti NetWare serveru

 

HELP – zobrazí na konzole serveru veškeré dostupné konzolové příkazy

 

MEMORY – výpis množství fyzicky instalované paměti, kterou systém NetWare může      

                       adresovat

 

MAMORY MAP – výpis informace o tom, jak má systém vyhrazenou paměť pro systém

                                 DOS a pro server NetWare

 

MODULES – výpis zaveditelných modulů v paměti serveru

 

NAME – výpis jména serveru

 

OFF – vyčištění obrazovky na konzole serveru

 

PROTOCOL – vypisuje informaci o registrovaných protokolech v systému a umožňuje

                           registraci dodatečných protokolů a příslušných datových rámců

 

SET – prohlížení a nastavování systémových proměnných

 

SPEED – zobrazení rychlosti procesoru na serveru

 

TIME – zobrazení nastaveného času na serveru, info o posunech na letní a zimní čas, info o

               časové synchronizaci serveru

 

TRACK ON – zapíná samostatnou obrazovku, kde jsou vypisovány příchozí a odchozí

                          pakety protokolu RIP (Routing Information Protocol)

 

VOLUME – zobrazení připojených svazků serveru